BATMAN KALKINMA RAPORU


BATMAN KALKINMA RAPORU

Sorunlar
Çözüm Önerileri

M. Salih GÜNEŞTEKİN
Makine Mühendisi
GAP Yatırım Platformu
Yürütme Kurulu Üyesi

İÇİNDEKİLER

I.BÖLÜM

BÖLGESEL KALKINMA YAKLAŞIMI ÜZERİNE

 

1. Giriş
2.Bölge'nin ve Batman'ın Sorunları Büyüktür
3.Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Pratiği4.Yeni Bölgesel Kalkınma Yaklaşımları5.Doğu ve Güneydoğu’nun Kalkınması için Bir Model Önerisi6. Kırsal Kalkınma Siyaseti Üzerine

 

II.BÖLÜM

BATMAN İLİ’NİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI ve SORUN ANALİZİ

I. BATMAN İLİ’NİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI

1. Genel Bilgiler:
2. İklim
3.Ulaşım
4. Eğitim
5.Ekonomik Yapı
II.SORUN ANALİZİ:
1. Nüfus ve Demografik Yapıda Gelişmeler
2. Batman- Gelir Düzeyi, Gelişmişlik Sıralaması ve İşsizlik
3. İstihdam Yapısı
4. Eğitim Ve Sağlık Göstergeleri
5. Kırsal ve Kentsel Altyapı Durumu
6.GAP Projesi ve Batman
7.Yatırım-Tasarruf İlişkisi ve Yatırım için Çok Sektörlü Kalkınma
Yaklaşımının Önemi

III.BÖLÜM

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖNCELİKLİ MÜDAHALE ALANLARI
A.GAP Eylem Planı (2008-2012)
I. SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖNCELİKLİ MÜDAHALE ALANLARI:

1.Geniş Kapsamlı Bir Sanayi Geliştirme Programı Uygulanmalıdır
2.Tarım Sektörüne Yönelik Uygun Faaliyet Alanları
3.Kentsel ve Kırsal Altyapıya İlişkin Temel İhtiyaçların Acilen
Karşılanması
4.Çevre Koruma - Havza Rehabilitasyon Tedbirleri ile Topluluk
Ormancılığı
5.Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Açısından Öncelikli İhtiyaçlar
6. Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Öncelikleri
7. Batman Kenti Konut Açığına Toplu Konut İdaresi ile Çözüm Bulunması

II. BATMAN VE GAP BÖLGESİ İÇİN AVANTAJLI GÖRÜLEN ÜRÜNLER İÇİN STRATEJİK ÖNERİLER
III. KÜÇÜK ÜRETİCİLER İÇİN BİR ÖRGÜTLENME MODELİ: Adil Ticaret Örgütleri Global Ağı (Global Network of Fair Trade Organizations)
IV. BÖLÜM
KÜLTÜRLERİN KADİM KENTİ HASANKEYF KURTARILMALI

Kitabın tamamı için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Batman Raporu.doc